šifra 10V, druhá část: označovač jízdenek (cesta ke kótě 464)

zadání

Označovač jízdenek tisknoucí text „HHMM000464”, kde „HHMM” značí čas označení jízdenky v hodinách a minutách.

umístění označovače v terénu
KN5_hra9

označovač s palubním počítačem doma na stole
oznacovac

stručné řešení

Strčíme do označovače jízdenku ze startovní fólie a necháme ji potisknout. První část vytisknutého řetězce vyhodnotíme jako čas označení jízdenky, nuly ignorujeme, poslední trojčíslí vyhodnotíme jako nadmořskou výšku nedaleké kóty. Jízdenku (nebo cokoli té velikosti) bylo možné označovat vícekrát kvůli ujištění, že označovač tiskne čas označení.