šifra 11V: morseovka v O a L (kóta 464)

zadání
s11V
stručné řešení
V každém pátem sloupci se vyskytují pouze písmena O a L. Otočíme-li zadání o 90 stupňů dolů, O a L tvoří tečky a čárky v Morseově abecedě.
vysvětlení
  • pozorování: jde o text psaný neproporcionálním písmem, bude asi důležítá poloha znaků na papíře
  • pozorování: text je velmi kostrbatý, budou se hledat nějaká konkrétní písmena
  • pozorování: logo hry je oproti ostatním šifrám naležato
  • otočíme zadání tak, aby bylo vidět správně
  • pozorování: v každém pátém (teď už) řádku vidíme jen ležaté O a L, které nápadně připomínají čárku a tečku
  • zleva doprava čteme morseovkou ZASTAVKA SSZ
stejná šifra v Pohodě
s9P
nápověda v Pohodě
n9P-1

Komentáře

Dana: Logo nasvislo nás

Dana: Logo nasvislo nás netrklo, ale 3 o pod sebou na dvou místech, později dokonce na čtyřech, to už nemohla být náhoda ;-). Šifra téměř průchozí, jen tu zastávku jsme nejdřív na mapě vůbec neviděli, hledali jsme podstatně blíž, a pak si ještě zašli k sousední...