šifra 7P: vyznačení hran (u bufetu kousek od nové cesty na Kopaniny)

zadání

s7P

nápověda

n7P-1

stručné řešení

Tlustě obtáhneme některé slabé čáry tak, abychom získali text tajenky. Zároveň musí platit, že čísla v mřížce udávají počet tlustých čar ze čtyř okolo. Viz bodová nápověda.

vysvětlení

Základní pozorování: čárkované čáry mřížky, čísla 0, 1, 2 nebo 3. Dále jsou zjevné typické znaky grafického zapisování písmen: oddělitelné shluky 3x5 polí, svislé linie. Není možné řešit jako logickou úlohu, je třeba zapojit fantazii. Případně je možné si předchystat vzorník písmen a porovnávat.

Po vyznačení hran vyjde tajenka VELKÁ KLAJDOVKA VYHLÍDKA.

Komentáře

Chm

Text šel snadno přečíst, když se prostě vybarvily nuly/ne-nuly. To považuji za zásadní vadu šifry, k získání výsledku by mělo být nutné alespoň trochu odhalit princip...

(Yeti)