šifra 6: koleje (lávka nad maloměřickým nádražím)

zadání

s6

nápovědy

n6-0

stručné řešení

Tři druhy kolejí ze zadání odpovídají římským číslicím X (křižovatka), V (výhybka) a I (přímá kolej). Po jednotlivých odstavcích dávají písmena tajenky.

vysvětlení
  • struktura: šifra je členěna na odstavce, výstupem tedy bude písmeno nebo slovo na odstavec
  • pozorování: v každý den se mluví o nějakých kolejích
  • pozorování: během přesunu přes maloměřické nádraží sledujeme provoz a všímáme se tvaru kolejí
  • přímá kolej má tvar I, křižovatka tvar X. Výhybka je buď Y nebo V, ale protože první dva druhy ukazují na římská čísla, bude to V
  • V každém odstavci popořadě převedeme koleje na římská čísla a pomocí standardního zápisu dostaneme čísla. Ty přiřadíme písmenům v abecedě a čteme tajenku JEDEN KM V. Další stanoviště je na konci předposlední odbočky z cesty do kamenolomu.

Komentáře

Dana: Oceňuju tématické

Dana: Oceňuju tématické umístění na nádraží!
Dali jsme to celkem rychle, nahradit výhybku V místo Y byla drobnost, a taky ten "KMV" nám záhy došel ;-)

Ačkoliv jsme na římských

Ačkoliv jsme na římských číslech zakysli na svíčkách, moc nás to nepoučilo a nápad se vynořil až po 40 minutách.... Odteď už budem římská čísla zkoušet na všechno! Jinak škoda, že jsme neřešili na mostě, možná by nás to napadlo rychleji.

XYI

"XYI, XYI, co by to mohlo být?" Nějak nám to "V" ne a ne dojít. Pak jsme vyslali dva rychlé posly na lávku a asi pohled na koleje opravdu pomohl, protože když se vraceli, už z dálky volali "Co tady sedíte, jdeme!" :-)

Haha, v tom se poznáváme :-)

Haha, v tom se poznáváme :-) XYI :-) (poprvé dokonce Kř, Kol, V - jakože jestli to náhodou nebude Morseovka). Až když jsme to celé pracně nadiktovali do telefonu nemocnému členovi týmu (aby mu nebylo doma smutno), tak v tu chvíli jsme vypsali XVI. (Lucka)

Pěkné místo, stylová šifra

Jakožto fandovi železnice mi vrazili šifru s tím, že já budu nejlíp vědět, jak na to. A než jsme došli na konec lávky, tak jsem ji měl hotovou. :-)
Tykadlo železniční