šifra 4: křížovka (hřiště nad ulicí Studená)

zadání

s4

s4-x

nápovědy

n4-0

n4-1

stručné řešení

Bylo potřeba vyluštit křížovku a doplnit chybějící obrys uvnitř. Jak napovídalo jedno z hesel, výsledkem je znaménko srovnávací operace "menší než". Tajenku čteme podél něj, vždy z rozděleného pole to písmeno, které je dříve v abecedě.

vysvětlení
 • struktura: Jde o křížovku, která má místy trojúhelníková pole.
 • pozorování: Při vyplnění křížovky se některé řádky nebo sloupce nevlezou do tabulky.
 • řešení: Musíme dovnitř křížovky nakreslit obrys, který je tvořen právě trojúhelníkovými poli.

Hledání tajenky

 • vyplněním křížovky vznikl podezřelý obrazec uprostřed křížovky
 • křížovka má nesouměrný tvar, který se nedá přehýbat
 • na diagonálách nic nevychází
 • zaměříme se na okolí nakresleného obrysu
 • na každém poli, které čára půlí, jsou dvě písmena, která by mohla být v tajence, ale jejich postupným čtením také nic nevychází, ale už v nich je trochu něco vidět. Bylo by potřeba vybrat jedno z nich
 • obrys má nápadný tvar zobáčku směřujícího vlevo
 • legenda obsahuje výraz „důležitá srovnávací operace”, jehož heslem je „menší než”
 • tedy obrys reprezentuje operaci „menší než"
 • z písmen okolo něj vybereme z dvojice vždy to v abecedě menší
 • heslem je slovo ANAKONDA

Komentáře

Dana: Tak tohle se mi moc

Dana: Tak tohle se mi moc líbilo, i když nám dlouho unikalo, jak moc je ta operace důležitá ;-)

Jaká hesla jste zkoušeli?

Zkoušeli jsme heslo MENŠÍ, byli jsme sami?

Na druhý pokus

Podobně jako tatarkový klub jsme zkoušeli KLENBA, když jsme měli pocit, že nevíme co s tím dál, jen tak pro jistotu, i když nám to nepřišlo dost elegantní.
Tahle šifra byla pro nás bezkonkurečně nejzákysovatější... důležitost menší než nám byla jasná, jen jsme nevěděli na co to aplikovat. Pořád nás mátl tvar křížovky, kde to menší než bylo vlastně naznačené třikrát... Tým mě musel přehlasovat, abychom ještě nerozbalovali nápovědu (už tam skoro nikdo nebyl a stanoviště mělo brzy zavírat), naštěstí pak Břeťovi padlo do oka správné řešení... Z šestého místa po startu jsme se tady propadli do poloviny druhé stránky výsledovky (pak už se to naštěstí jen lepšilo). (Vláďa)

Albatros

tak tady jsme brali nápovědu, protože jsme byli skálopevně přesvědčeni, že ten tvar křížovky je položené logo nakladatelství Albatros (o oni maji hranatý Y a né A 8-/ ) takže jsme pořád dumali, co je větší než albatros a nemohli se od toho oprostit....

Úplně stejný problém s

Úplně stejný problém s Albatrosem jsme měli i my. A co teprve, když jsme mezi písmenky našli téměř navazující písmenka PŠTROS. A ten bobr na druhé straně znaménka byla potom druhá volba. :-)

Jasně pštrosa jsme taky

Jasně pštrosa jsme taky zkoušeli, pak jsme chtěli ještě alku ale usoudili jsme, že zřejmě tudy cesta nevede (alka je aspoň větší převtělená do letadla..).

Taky Albatros

Albatros jsme dávali jako první pokus proto, že na něj v křížovce ukazuje šipka z rozdělovacích čar. Jestli je to více nebo méně logické řešení než autorské, to nechť posoudí každý sám.

Héra

Taky Albatros

Albatros je IMO přirozenější řešení (a náš první pokus), ale to autorské se mi líbilo -- když jsme na ně po drahné době přišli.

Problém podobných šifer je neexistence kontroly [smysluplnosti] výsledku, takže jakékoli slovo, které sice logicky vyplývá, ale jinak, než je autorské řešení, stojí čtvrt hodiny. No, aspoň lepší než iNula, kde po špatném výsledku člověk bez monožsti kontroly skončil někde v polích...

(Yeti)

Záchrana

Na téhle šifře jsme brali (z donucení, protože stanoviště zavíralo) telefonickou záchranu. A mně osobně se teda velice nelíbila. Uznávám, že "důležitá srovnávací oerace" v legendě mohla napovědět, ale takových věcí, které mohly napovědět a ve skutečnosti byly jen zavádějící, tam bylo víc. My jsme tvar křížovky interpretovali jako kormidlo nebo letku a když nám pak šipka vzniklá z dokreslených čar ukázala na slovo "albatros", přišlo nám to jasné. Z písmen kolem čáry jsme se snažili něco stvořit, ale nedařilo se. Pak jsme objevili nádherně umístěné slovo "klenba" - po dvou písmenkách u každého konce dokreslené čáry. To byl druhý pokus. Pak nám došel čas. :-(