šifra 3: jízdenka (jižní cíp ulice Barvy)

zadání

s3

„umělecké dílo” vyvěšené na stanovišti
s3-x

realizace vyvěšení
KN5_hra7

nápovědy rozmístěné na ulici Barvy

n3-x

nápovědy

n3-0

stručné řešení

Zadání je „slepá mapa” jízdenky, kterou týmy dostaly ve startovní obálce. Tajenku získáme vybráním písmen pod otazníky. K šifře existovalo sedm terénních nápověd, které ukazovaly na použití jízdenky.

vysvětlení
  • pozorování / struktura: na zadání je málo využitelných prvků
  • je vhodné se zamyslet, jestli k řešení něco nechybí
  • terénní nápovědy nebyly pro vyřešení šifry nutné (napsáno na zadání), je třeba se obrátit jinam, do startovní obálky
  • jízdenka na MHD je staršího data, má tedy typický úzký tvar, který poměrem stran odpovídá zadání šifry

Jak najít tajenku?

  • pozorování: otazníky přímo vybízejí k použití
  • přiložíme zadání na jízdenku a zjišťujeme, že sedí na písmena z nápisů na ní

Tajenka: „STUDENA S” — podle pokynů v pravidlech se zadání nachází na severním konci ulice Studená

Komentáře

Dana: Zní to úplně logicky,

Dana: Zní to úplně logicky, ale na jízdenku jsme si vzpomněli až s nápovědou "DPMB"...

prokletý čAS

Řešení bylo hned, jen ta interpretace byla o dost hoší. Vyšlo nám totiž Studená A. Pak jsme usoudili, že to je možná i S ale sever ne a ne docvaknout (na dalších šifrách jsme si na pokyn z pravidel už naštěstí vzpomněli). Pak jsme o našli podle křižovatky ve tvaru A která byla naštěstí na severu...

Severní konec...

My jsme na Studenou přišli ze severu, kolem nás pár hledajících skupinek, nikde nikdo. Pohlédli jsme do mapy, rozběhli se na všechna místa, která vypadala nadějně - jedna skupinka doběhla skoro k další šifře.

Jen to hřiště našla až tak po deseti minutách naše nejplazivější část týmu, protože rychlí běžci z oplocení a obsazení hřiště usoudili, že to vypadá jak soukromý pozemek. A pak dalších pět čekala na běžce s obálkou... škoda, že řešení předchozí šifry neodkazovalo prostě na hřiště. (Anička)

Dana: Mně se zase líbilo, že

Dana: Mně se zase líbilo, že jsme mohli na severním konci Studené doopravdy hledat šifru, i když na tom stanovišti byly už desítky lidí. Z toho konce Studené tam fakt nebylo vůbec nic vidět.

Hlavně v pohodě

To my jsme napřed poctivě vysbírali nápovědy, pak je bez váhání začali porovnávat s jízdenkou a až když nic nevycházelo, šel se Honza znovu podívat ke stanovišti a vyzvedl tam šifru :-) Holt chvíli mu trvalo, než pochopil, že matky jsou na výletě s kočárky a na logistiku a orientaci je tam on :-) (Lucka)

No ne, my nejsme jediní, kdo

No ne, my nejsme jediní, kdo takhle postupoval? :)