šifra 2: barvy (pošta na Haškově ulici)

zadání

s2

nápovědy

n2-0

stručné řešení

Při pohledu do mapy uvidíme, že nedaleká ulice přesně odpovídá tvarům vymačkaných temper. Její jméno, Barvy, napovídá, že jsme na správné cestě. Další stanoviště je na místě, kam ukazuje štětec a tuby od temper.

vysvětlení
  • struktura: obrazec nápadně připomíná mapu
  • je tedy vhodná konzultace s atlasem Brna
  • pozorování: Zadání je tisknuté barevně, obrazec je složen z vymačkaných temper (barev)
  • nedaleko místa zadání se nachází ulice Barvy, jejíž tvar odpovídá obrazci. Její jméno navíc potvrzuje správnost cesty

Jak přesně určit další stanoviště?

  • pozorování: Barevnost zadání a tvar už byly využity, zbývají tuby a štětec.
  • Štětec ukazuje na místo na jihu ul. Barvy, je to pravděpodobně další cíl. Potvrzuje jej něco? Ano: tuby od temper ukazují tímž směrem (tohle bohužel v zadání neplatí, ale mělo :( ).
  • další stanoviště je na nejjižnějším místě ulice Barvy

Komentáře

Dana: Možná až příliš

Dana: Možná až příliš jednoduché, aspoň po nalezení ulice Barvy na mapě ;-). Ale na rozjezd, proč ne.