Poděkování

Děkujeme všem osobám, bez jejichž ochotné pomoci bychom nemohli Krtčí norou 5 uspořádat:

testerům šifer a trasy
 • týmu Unaveni Sluncem (20. 7.)
 • Alči Robotkové, Janě Fabrikové, Pavlu Troubilovi, Svenu Dražanovi, Víťovi Kalovi (11. 8., test na trase)
 • Tomášovi a Martině Hanžlovým (24. 8., test na trase)
 • týmu Nibblers (23. 9.)
pomocníkům a hlídačům stanovišť
 • Michaelu Alexovi
 • Svenovi Dražanovi
 • Kamile Dufkové
 • Janě Fabrikové
 • Zuzce Fajkošové
 • Gustovi Galíkovi
 • Martině Hanžlové
 • Tomášovi Hanžlovi
 • Soňe Jarošové
 • Jirkovi Markovi
 • Kamile Mesiarkinové
 • paní Heleně Novotné
 • rodičům Podolníkovým
 • Janě Polednikové
 • Tomášovi Popelínskému
 • Jirkovi Růžičkovi
 • Pavlu Troubilovi
ostatním
 • panu Buchtovi z DPMB za připravení označovače jízdenek
 • paní Jandové, starostce Sokola v Bílovicích, za vstřícnost k pronájmu sokolovny
 • Honzovi Komínkovi za zapůjčení smrtky
 • Honzovi Michelfeitovi za zaučení do CMS Drupal
 • paní Novotné za prostor k chystání šifer a nápověd před hrou a za plotrování tří set dvaceti kopií šifry proužek
 • panu Pryglovi z DPMB za vstřícnost při shánění označovače jízdenek
 • paní Šrubařové za zapůjčení mikrovlnky
 • Tomášovu dědečkovi za půjčení auta
 • rodičům Tomšů za půjčení auta
 • Honzovi Vyhlídalovi za zapůjčení brnění
 • hráčům, kteří pomáhali s úklidem v sokolovně
 • skautskému středisku Milana Gensereka za poskytnutí prostoru ve srubu u Čertovy rokle
 • nakladatelství Trasa za povolení výřezu mapy KČT 86